गजल

अ।फैले परिवार मारेकाे हुँ…
रोशन “काभ्रेली”

छानाे चुहिएकाे हैन सरकार, अ।फैले प्वाल पारेकाे हुँ ।।
अन्नकाे के कुरा गर्छाै सरकार, पानी नभएर झारेकाे हुँ ।।