शायरी

थाहा छ खुशी किन्न पाईदैन, न बेच्न….
रोशन “काभ्रेली”

थाहा छ खुशी किन्न पाईदैन, न बेच्न…. तै पनि दिनाै कमाउँन निस्कन्छु ।।
अ।दतले मजबुर छु हजुर,न कहि पाईहाल्छ कि भन्दै रमाउँन निस्कन्छु ।।