जित तपाईको नि हुनसक्छ

रोशन “काभ्रेली”

कोहि तपाई भन्दा घेरै अघि छ भनेर अफ्नो रफ्तार कम नगर्नुस के थाहाँ कुनै दिन उस्को रफ्तार कम हुँदै जादाँ जित तपाईको नि हुनसक्छ ……………..

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.